Spada poziom cen robocizny za roboty malarskie

Ceny robót budowlanych w zakresie wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych w ciągu ostatnich 7 lat zmieniały się wraz z obrazem sytuacji w budownictwie. Największe wzrosty cen robocizny nastąpiły w okresie wzmożonego popytu na tego typu usługi, tj. w latach 2007-2008. W obliczu kryzysu w branży tendencja spadkowa objęła także ceny robót malarskich i innych prac wykończeniowych powierzchni przegród budowlanych. Łącznie jednak poziom cen robocizny za najpopularniejszą robotę tj. malowanie od 2006 roku zwiększył się o ok. 14%.

Sign up now to open the complete market analysis.

You may open an unlimited number of analyses accessible from PMR websites.
  • 1E-mail
    (to send requested information)
  • 2Brief profile
    (required for new e-mails only)

 required fields

You must accept PMR’s Privacy Policy.