Rynek budownictwa drogowego w Europie Środkowej do 2013 r. wzrośnie do 15 mld €

W ciągu najbliższych lat w Europie Środkowej oczekiwany jest wzrost nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę drogową. Ogrom planowanych projektów powoduje jednak, że pomimo znacznego wsparcia finansowego ze strony UE, nierealna jest realizacja wszystkich planowanych inwestycji z unijnego budżetu na lata 2007-2013. Kluczowe dla krajów regionu jest więc ustalenie ostatecznego kształtu budżetu na lata 2014-2020.
W naszym najnowszym raporcie zatytułowanym „Road construction market in Central Europe 2010 − Development forecasts and planned investments” szacujemy, że po 2% spadku w 2009 r., w najbliższych latach rynek budownictwa drogowego w Europie Środkowej będzie się rozwijał w średnim nominalnym tempie 5% rocznie, przekraczając w latach 2012-2013 poziom 15 mld €.

Sign up now to open the complete market analysis.

You may open an unlimited number of analyses accessible from PMR websites.
  • 1E-mail
    (to send requested information)
  • 2Brief profile
    (required for new e-mails only)

 required fields

You must accept PMR’s Privacy Policy.